Tomter – Godheim – Spydeberg – Knapstad – Tomter

Flex Tomter - Godheim - Spydeberg - Knapstad - Tomter

Flex Tomter - Godheim - Spydeberg - Knapstad - Tomter
Mandag, onsdag og fredag
Tomterkl 0930
Svikebøl
Hallerud
Holli
Godheim
Solberg
Hovin kirke
Spydebergkl 1030
Knapstad
Tomterkl 1045
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Mandag, onsdag og fredag
Tomterkl 1215
Knapstad
Spydebergkl 1230
Hovin kirke
Solberg
Godheim
Holli
Hallerud
Svikebøl
Tomterkl 1330
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.